PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA

Apreciats socis. Una vegada finalitzat el procés electoral corresponent per la  renovació de la Junta Directiva, els hi fem saber que  ha quedat formada per els següents  socis amb els corresponents càrrecs.

PRESIDENT:                                       SR. SANTIAGO FONT TORENT

TRESORER:                                       SR. SALVADOR ARMENTERAS MARSAL

SECRETARI:                                      SR. CARLOS GINEBREDA MARTI

VOCAL JURÍDIC:                              SR. IGNACIO PASTOR GIMENEZ-SALINAS

VOCAL ESPORTIU:                         SR.  JUAN GARCIA-NIETO PORTABELLA

VOCAL SOCIAL:                              SR. ROSENDO DONADEU PEITX

VOCAL COMUNICACIÓ:               SR. JAVIER DE MERCADER Y DE MULLER

El objectiu d’aquesta Junta es adequar les instal·lacions del club las socis per aconseguir renovar la vida esportiva i social del nostre Club i un apropament al soci refrescant amb noves idees els futurs projectes.

Restem a la vostre disposició, atentament.

LA JUNTA DIRECTIVA