Piscines

El Club disposa de dues piscines, una de 24 x 8 metres, amb una fondària màxima de 2 metres i mínima de 1 metre, reservada als adults i joves majors de 14 anys. L’altre piscina, te unes mesures de 15 x 6 metres,amb una fondària màxima de 1,70 metres i mínima de 1 metre, en aquesta mateixa piscina hi ha incorporada una piscina de 2 X 6 metres per als infants més petits.

instalaciones_piscina1.jpg instalaciones_piscina2.jpg instalaciones_piscina4.jpg

La temporada de piscina va des de el 24 de juny al 15 de setembre aproximadament.

Durant l’estiu disposem de dos vestuaris un per als senyors i l’altre per les senyores. Dintre dels quals hi ha taquilles de les que pot disposar tot soci, mentre estigui donat d’alta, previ pagament de 60 €. En el cas de donar-se de baixa la taquilla torna a quedar del Club sense tenir dret el soci a cap compensació econòmica. Durant els freds mesos d’hivern aquest vestuaris queden tancats, fins a la primavera, i utilitzem els petits, en els que hi ha dues dutxes, una per a senyors i l’altre per a senyores.

instalaciones_piscina3.jpg instalaciones_piscina5.jpg instalaciones_piscina6.jpg